TR
Ara
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, hazır giyim sektöründe, ürünlerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkisini tüm tedarik zinciri boyunca optimize etme sürecidir. Hammadde temininden üretim süreçlerine, dağıtımdan son kullanıcıya ve hatta ürünün yaşam döngüsünün sonuna kadar tüm aksiyonlar tedarik ağı faaliyetlerine dahildir. Hammadde temini ve üretim süreçlerinin yanı sıra dağıtım aşamasında, ürünlerin mümkün olduğunca enerji verimli bir şekilde taşınması ve ambalajlamanın çevreye olabilecek etkisini en aza indirmek için geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması önemlidir. Son adımda tüketicilerin ürünün kullanımı ve bakımı konusunda bilgilendirilmesi ve ürünün yaşam sonu seçeneklerinin (örneğin, geri dönüşüm veya kompostlama) sunulması ile ürünün yaşam döngüsü tamamlanabilmektedir. Bu geniş kapsamlı yaklaşım, yalnızca çevresel etkileri en aza indirmekle kalmayıp aynı zamanda uzun vadede sektörün ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunması öngörülmektedir.
Sürdürülebilir Lojistik

Sürdürülebilir lojistik, hazır giyim sektöründe, malların ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde taşınması ve dağıtılması sürecini, çevresel etkiyi en aza indirgeyerek gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu faaliyetler, optimal rota planlamasından, enerji verimli taşıma modlarına, azaltılmış ambalaj kullanımına ve atık azaltma stratejilerine kadar pek çok unsur içermektedir. Gelişmiş analiz araçlarının kullanılması da lojistik operasyonlarını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmekte önemli bir role sahiptir. Sürdürülebilir lojistik yaklaşımı, sektörün çevresel ayak izini azaltmanın yanında operasyonel maliyetleri düşürmenin ve müşteri hizmetlerini iyileştirmenin etkili bir yolu olarak öne çıkmaktadır.

Hazır giyim değer zincirinin dağıtım aşaması üretilen ürünün satılacak yere ulaştırılması ve dağıtımını kapsayan lojistik faaliyetlerini kapsamaktadır. Değer zincirinin bu aşaması, taşımacılıktaki emisyon değerlerinden ötürü kritik öneme sahiptir. AB strateji ve politika dokümanları sürdürülebilirlik için kara taşımacılığının azaltılması, kara taşıtları için emisyon düzenlemelerinin getirilmesi ve özellikle havacılıkta kullanılan yakıtların daha verimli ve daha az karbon emisyonuna yol açacak alternatiflerinin kullanılması yönünde girişimleri bulunmaktadır.

İSTKA / Karbon Ayakizi Projesi bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
İzlenebilirlik

Hazır giyim sektöründe izlenebilirlik, ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca, ilk hammadde temini aşamasından son kullanıcıya kadar, her adımda çeşitli sosyal ve çevresel etkileri anlamak ve yönetmek açısından kritik öneme sahiptir. Dijital teknolojiler, blockchain ve yapay zeka gibi ileri teknolojiler, malzemelerin ve ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenmesini ve doğrulanmasını sağlamaktadır. İzlenebilirlik, tüketicilere ve paydaşlara üretim süreçlerinin şeffaflığını sağlarken, aynı zamanda markaların sürdürülebilirlik vaatlerini yerine getirmesine ve sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe tedarik zincirinin şeffaf ve izlenebilir olması, sürdürülebilirliğin hem tüm değer zinciri paydaşları için garanti altına alınması hem de yeşil badananın önüne geçilmesi için kritik önem arz etmektedir. Avrupa Komisyonu, ürünlerin takip edilebilirlik ve izlenebilirliği konularının önemini vurgulamış ve buna yönelik geliştirilmesi planlanan denetim ve piyasa gözetimi mekanizmalarına dair çalışmalarını ortaya koymuştur. Özellikle dijital ürün pasaportu, genişletilmiş üretici sorumluluğu ve eko-etiketler gibi uygulamalar ile izlenebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.

İzlenebilirlikte en önemli araç: Dijital Ürün Pasaportu (DÜP)

Kurumsal Özen Yükümlülüğü, firmaların kendi faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini azaltma amacıyla işleyişlerini anlamalarını ve yönetmelerini gerektiren bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, iş süreçleri ve tedarik zincirleri boyunca uzanır ve potansiyel zararlı etkilerin önlenmesini ve azaltılmasını içerir. Firmalar, tüm operasyonları boyunca sürdürülebilirlik ilke ve yönergelerini entegre etmelidir. Ayrıca, Özen Yükümlülüğü, olumsuz sonuçları en aza indirebilmek için tüketiciler ve etkilenmiş topluluklarla yapılandırılmış, sürekli bir diyalog kurmayı da içerir.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS - EPR)

Genişletilmiş üretici sorumluluğu (GÜS), üreticilerin ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisinden sorumlu olmaları yaklaşımını getirmektedir. Bu yaklaşım, özellikle atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında önemli bir rol oynamaktadır. Üreticiler, ürünlerinin yaşam döngüsü sonunda geri dönüştürülebilir olması veya uygun bir şekilde bertaraf edilebilir olmasını sağlamak için teşvik edilmektedir. GÜS, sektörün çevresel ayak izini azaltmada ve sirküler ekonomi prensiplerinin uygulanmasında önemli bir adım oluşturmaktadır.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu sistemi kapsamında ürünlerin kullanım ömrü sonunda atıkların idaresi için yerel yönetimler dışında üretici ve ithalatçıların da maddi olarak sorumlu tutulması söz konusu olacaktır. Genişletilmiş üretici sorumluluğuyla birlikte, tekstil atıklarının geri dönüştürülme, yeniden kullanım ve ayrıştırılma süreçlerinde üreticinin sorumluluğunun artırılması hedeflenmiştir. Üreticilerin daha fazla döngüsel ürün sağlamaktan sorumlu tutulacağı AB kurallarının oluşturulması beklenmektedir. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’na göre üretici sorumluluğu artırılarak sürdürülebilir tekstillerin üretimi teşvik edilecektir. Komisyon tarafından getirilen yasal zorunlulukla 2025 yılına kadar atık tekstillerin ayrı toplanması gerektiği ve bu uygulamanın finansal olarak destekleneceği belirtilmiştir.

Atık Çerçeve Direktifi ile, geri dönüşüm zorunlu olacak

Atık Çerçeve Direktifi (Waste Framework Directive), Avrupa Birliği'nin (AB) atık yönetimi politikalarını belirlemek için oluşturulmuş bir yönergeler serisidir. Bu direktif, AB üye ülkelerinin atık yönetimi ve geri dönüşümü konusundaki yasal çerçevesini oluşturur ve atıkların çevresel etkilerini azaltmayı, kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlar.

Atık Çerçeve Direktifi

Atık Çerçeve Direktifi, atık, geri dönüşüm ve geri kazanım tanımları da dahil olmak üzere atık yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımları belirlemektedir. Direktif ile tekstiller için genişletilmiş üretici sorumluluğu ve ürünleri daha sürdürülebilir hale getirmek için ekonomik teşvikler yani ücretlerin eko-modülasyonu hakkında AB kuralları oluşturulması hedeflenmektedir.

İlgili AB sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close