TR
Ara
ULUSAL / ULUSLARARASI DESTEKLİ PROJELERİMİZ

İSTKA

İSTKA 2021 Yılı Mali Destek Programı – «Hazır Giyim ve Tekstil Sektörlerinde Çevresel Sürdürülebilirliğin Güçlendirilmesi: Karbon Ayak İzinin Azaltılması»

İSTKA’nın Yenilikçi İstanbul Programı ve 2021 yılı Mali Destek Programı kapsamında “Hazır Giyim ve Tekstil Sektörlerinde Çevresel Sürdürülebilirliğin Güçlendirilmesi: Karbon Ayak İzinin Azaltılması” projesi, İHKİB tarafından 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilerek başarılı ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamında; küresel ekonomide söz sahibi bir İstanbul'un, çevre ve doğal kaynak verimliliğini, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetler ile sağlayarak, global değer zincirinde üst sıralarda yer alması ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması amaçlanmıştır. Hazır giyim ve tekstil sektörünün, AB Yeşil Mutabakat kapsamındaki emisyon hedeflerinden doğan sorumluluklarına istinaden, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunup güçlendirilmesi için üretimin tüm aşamalarında karbon emisyonlarının azaltım kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. İklim değişikliği ile mücadelede, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasında, şeffaf, katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçlerinin geliştirildiği sektörel pilot bir model oluşturulmuştur.

İHKİB tarafından yürütülen proje kapsamında LCW, H&M, İnditex Türkiye temsilcileri ile yapılan çalışmalar neticesinde tedarik zincirinde bulunan 20 üretici pilot firma seçilmiştir. Seçilen pilot firmalarda İHKİB tarafından AB Yeşil Mutabakat Farkındalık ve Bilgilendirme Uygulama seminerleri verilmiş ve vaka çalışmaları yapılmış, Karbon Emisyonu Ölçüm Eğitimleri verilmiş, seçilen ürünler hakkında Yaşam Döngüsü Analizi yapılmış ve kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçümü yapılarak raporlanmıştır. Elde edilen çıktılar değerlendirilerek hem pilot firmalara yönelik stratejik yol haritaları belirlenmiş ve hem de hazır giyim ve tekstil sektörüne yönelik “Yeşil Mutabakat Uyum Rehberi” hazırlanmıştır. Sürdürebilirlik alanındaki seminer, eğitim ve vaka analizlerine sektörden 3153 kişi katılım sağlamıştır. Sektör firmalarının katılımı ile çevre, enerji, dijitalleşme, verimlilik ve kalite kontrol temalarında teknoloji kümeleri kurularak, Ar-Ge ve Yatırım finansmanı ve projelerine yönelik farklı proje fişleri geliştirilmiştir.

Dijital Proje Kitabı için tıklayınız.

Hazır Giyim Sektöründe Karbon Ayak İzi Azaltma Yol Haritası tıklayınız.

Tekstil Sektöründe Karbon Ayak İzi Azaltma Yol Haritası tıklayınız.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close