TR
Ara
DÜNYADAN HABERLER

Avrupa Parlamentosu AB Tekstil EPR Teklifindeki Boşlukları Kapatıyor

Avrupa Parlamentosu AB Tekstil EPR Teklifindeki Boşlukları Kapatıyor
EKLENME TARİHİ 12.02.2024
Avrupa Birliği, her yıl üretilen 12.6 milyon metrik ton atık için giyim, ayakkabı ve tekstil üreticilerinin nasıl sorumlu tutulacağı
konusundaki anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaşıyor. Avrupa Parlamentosu'nun çevre komitesi, AB Komisyonu'nun
atık çerçeve direktifinin önerilen revizyonu konusundaki görüşünü, 72 lehte ve üç çekimser oyla kabul etti.

Yeni kurallar, üye devletlerin direktifin yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra - AB Komisyonu 30 ay olarak önermişti
- genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) düzenlemesi yapmasını gerektirecek ve pazardaki önemli markalar,
perakendeciler ve üreticiler, tekstil atıklarının toplanmasından, ayrıştırılmasından ve geri dönüşüm maliyetlerinin
karşılanmasından sorumlu olacak.

Bu gelişme, Avrupa Parlamentosu'nun çevre komitesinin, genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) şemalarını öneren ve tekstil
ürünlerinin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için ayrı toplama konusunda destekleyici bir pozisyon benimsemesinin
ardından gelmiş olup, önerilen kurallar ayrıca eko-tasarım modülasyonu ile belirlenmiş ücretleri içermekte ve atık
yönetimini daha etkili bir şekilde yönetmek için beş adımlı bir atık hiyerarşisine vurgu yapmaktadır.

Ancak, önerilen mevzuatta gecikmiş hedefler ve atık ayrıştırma maddeleri konusunda da endişeler bulunmaktadır.

Bazı paydaşlar, geri dönüşüm altyapısı için adil finansman planları talep ederken, diğerleri etkili atık yönetimi
uygulamalarını sağlamak için güçlü düzenleyici önlemlerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bu endişeler, çevresel hedeflerle ekonomik düşünceler arasındaki dengeyi vurgulamaktadır.

AB Parlamentosu’nun Haziran ayındaki seçimlerden sonra bu konuda daha fazla eyleme geçmesi beklenmektedir.

Bu proaktif yaklaşım, endüstriler arasında sürdürülebilirliği teşvik etmek ve tekstil endüstrisinde yenilik ve ekonomik
büyümeyi desteklerken atık yönetim sorunlarını ele almanın önemini vurgulamaktadır.
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close